Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa, ook wel de Commissie Corbey genoemd, is ingesteld door het ministerie van IenM in 2009 en wordt ook ondersteund door het ministerie van EZ. De Commissie Corbey wil ertoe bijdragen dat Nederland de kansen benut die de ontwikkeling van een biobased economy biedt, zoals verduurzaming van landbouw, energie en chemie.

Lees meer

Dorette Corbey

Dorette Corbey is de voorzitter van de
Commissie Duurzaamheidsvraagstukken
Biomassa. Ze is daarnaast voorzitter van het bestuur van de Nederlandse
Emissieautoriteit en als directeur betrokken
bij zowel de Adviesraad voor Wetenschap
en Technologie als bij de Energieraad.

Lees meer

Advies Duurzaamheidscriteria Post-2020

25 januari 2016 - De urgentie om biomassaketens te verduurzamen neemt toe. Het nieuwste advies 'Duurzaamheidscriteria Post-2020' biedt daarom concrete actiepunten voor duurzame productie, verwerking en inzet van biomassa.  

Lees meer

Commissie Corbey neemt afscheid

17 maart 2016 - De Commissie Corbey neemt na zeven jaar afscheid. Ter gelegenheid van het einde van de opdracht is een publicatie gemaakt die terugblikt op de behaalde resultaten en de geleverde bijdrage aan de biobased economy.

Lees meer

De leden