Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN   

De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa, ook wel de Commissie Corbey genoemd, is ingesteld door het ministerie van IenM in 2009 en wordt ook ondersteund door het ministerie van EZ. De Commissie Corbey wil ertoe bijdragen dat Nederland de kansen benut die de ontwikkeling van een biobased economy biedt, zoals verduurzaming van landbouw, energie en chemie.

Lees meer

Dorette Corbey

Dorette Corbey is de voorzitter van de
Commissie Duurzaamheidsvraagstukken
Biomassa. Ze is daarnaast voorzitter van het bestuur van de Nederlandse
Emissieautoriteit en als directeur betrokken
bij zowel de Adviesraad voor Wetenschap
en Technologie als bij de Energieraad.

Lees meer

Green Matter Magazine

Als het om duurzame biomassa gaat, moeten we ons nu gaan focussen op sociale duurzaamheidscriteria. Dat is de boodschap van Dorette Corbey in het Green Matter Magazine. Het Green Matter Magazine is een eenmalige uitgave van de Nederlandse programma's voor Duurzame Biomassa van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Lees meer

Nieuws: Advies dubbeltelling

5 maart 2014 - De Commissie Corbey heeft het Advies over de dubbeltellingregeling voor betere biobrandstoffen naar het kabinet gestuurd. In het advies spreekt de commissie zich uit voor beleid dat stuurt op CO2-reductie en adviseert daarom te streven naar afschaffing van de bijmengverplichting, inclusief de dubbeltellingregeling.

Lees meer

De leden