Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa, ook wel de Commissie Corbey genoemd, is ingesteld door het ministerie van IenM in 2009 en wordt ook ondersteund door het ministerie van EZ. De Commissie Corbey wil ertoe bijdragen dat Nederland de kansen benut die de ontwikkeling van een biobased economy biedt, zoals verduurzaming van landbouw, energie en chemie.

Lees meer

Dorette Corbey

Dorette Corbey is de voorzitter van de
Commissie Duurzaamheidsvraagstukken
Biomassa. Ze is daarnaast voorzitter van het bestuur van de Nederlandse
Emissieautoriteit en als directeur betrokken
bij zowel de Adviesraad voor Wetenschap
en Technologie als bij de Energieraad.

Lees meer

Maatregelen vermijden ILUC

26 januari 2015 - Het verbouwen van biomassa voor biobrandstoffen kan indirect land use change (ILUC) tot gevolg hebben. De juiste maatregelen kunnen dit voorkomen, blijkt uit recent onderzoek van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, mede uitgevoerd in opdracht van de Commissie Corbey.

Lees meer

Verslag bijeenkomst bio-economie

De Commissie Corbey heeft een conceptvisie duurzame bio-economie 2030 gepubliceerd en ging hierover met alle stakeholders in gesprek op vrijdag 16 januari 2015. Hoe bereiken we een duurzame bio-economie en zijn we op de goede weg? Waar liggen kansen en hoe lossen we de knelpunten op?

Lees meer

De leden