Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Adviezen

Eerst kwaliteit, dan kwantiteit

Februari 2010

 

In februari 2010 leefde de gedachte dat Nederland er wellicht goed aan deed, de EU-doelstelling van 10% bijmenging van biobrandstoffen voor 2020 in eigen land nog wat op te hogen. De commissie Corbey kreeg deze verhoging als adviesvraag in het Instellingsbesluit voorgelegd.

 

Na onderzoek moest de commissie Corbey echter concluderen dat het najagen van grotere bijmengpercentages mogelijk tot een ongezonde impuls voor de biomassa-industrie leidt. Het begrip Indirect Land Use Change (ILUC) is op dat moment sterk in opkomst: aan het ongeremd stimuleren van de productiecapaciteit voor biomassa blijkt een aanzienlijk risico te kleven.

 

Overheid en markt moeten éérst samen kunnen waarborgen dat de ingezette biomassa op een verantwoorde wijze te produceren, te verhandelen en te verwerken is. De verwachting is dat deze duidelijkheid er tegen 2014 kan zijn. De overheid moet deze randvoorwaarden ook vastleggen. Pas dán is het raadzaam, de productie van biomassa structureel aan te moedigen. Tot die tijd zou de overheid moeten investeren in een gedegen strategie, in randvoorwaarden en in afspraken met andere landen over biomassa. Bovendien moet men blijven investeren in energiebesparing.

 

Na een korte periode van scepsis is dit advies vrijwel integraal door het Kabinet overgenomen, en een hogere doelstelling dan de Europese verplichting was voor Nederland dan ook van de baan.

 

Downloads
Advies Eerst kwaliteit, dan kwantiteit
Aanbiedingsbrief Commissie Corbey aan kabinet