Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa, ook wel de Commissie Corbey genoemd, is ingesteld door het ministerie van IenM in 2009 en wordt ook ondersteund door het ministerie van EZ. De Commissie Corbey wil ertoe bijdragen dat Nederland de kansen benut die de ontwikkeling van een biobased economy biedt, zoals verduurzaming van landbouw, energie en chemie.

Lees meer

Dorette Corbey

Dorette Corbey is de voorzitter van de
Commissie Duurzaamheidsvraagstukken
Biomassa. Ze is daarnaast voorzitter van het bestuur van de Nederlandse
Emissieautoriteit en als directeur betrokken
bij zowel de Adviesraad voor Wetenschap
en Technologie als bij de Energieraad.

Lees meer

Nieuw advies voedselsector

30 juni 2014 - Verduurzaming van de landbouw- en voedselsector is hard nodig. In het nieuwe Advies Verduurzaming Voedselsector biedt de Commissie Corbey het kabinet werkbare oplossingen voor verduurzaming van landgebruik, optimale benutting van biomassa en vermindering van de CO2-uitstoot.

Lees meer

Nieuws: opiniestuk in Trouw

In Trouw pleit Dorette Corbey voor verduurzaming van de voedselsector. Ze schreef het opiniestuk naar aanleiding van het recente Advies Verduurzaming Voedselsector. De commissie vraagt aandacht en draagt oplossingen aan voor de problematiek rondom de stijgende vraag naar land voor voedsel en biomassa.   

Lees meer

De leden