Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Leden

Danielle de Nie

Danielle de Nie werkt als programmaleider biobased economy bij de Stichting Natuur & Milieu. Hier houdt zij zich bezig met duurzaamheid van biomassa voor energie, chemie en materialen. Danielle is projectleider van een aantal onderzoeksprojecten met de industrie, waarbij duurzaamheidsaspecten van de ontwikkeling van de biobased economy een rol spelen, zoals carbon debt en indirect land use change.

 

Danielle studeerde in 1999 af als fysisch geograaf en bodemkundige aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2000 houdt zij zich bezig met het onderwerp duurzaam landgebruik en participatief onderzoek (met een focus op Latijns Amerika) en sinds 2003 met het onderwerp bio-energie. Ze werkte onder meer bij RIVM (2001-2003) en ECN (2003-2006) aan onderzoeken over bodemkwaliteit en contaminatie, duurzaam gebruik van biomassa-assen als bodemverbeteraar en de milieuhygiënische kwaliteit van reststoffen.

 

Vanaf 2006 was Danielle werkzaam voor IUCN Nederlands Comité op het dossier ketenverduurzaming biomassa voor energietoepassingen. Zij heeft een bijdrage geleverd aan de Comissie Cramer, de ontwikkeling van de NTA 8080 en de Europese standaard ontwikkeling (CEN/TC383), met name op de aspecten biodiversiteit en indirect land use change (ILUC).

 

Danielle de Nie volgen?

Linkedin

Twitter