Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa, ook wel de Commissie Corbey genoemd, is ingesteld door het ministerie van IenM in 2009 en wordt ook ondersteund door het ministerie van EZ. De Commissie Corbey wil ertoe bijdragen dat Nederland de kansen benut die de ontwikkeling van een biobased economy biedt, zoals verduurzaming van landbouw, energie en chemie.

Lees meer

Dorette Corbey

Dorette Corbey is de voorzitter van de
Commissie Duurzaamheidsvraagstukken
Biomassa. Ze is daarnaast voorzitter van het bestuur van de Nederlandse
Emissieautoriteit en als directeur betrokken
bij zowel de Adviesraad voor Wetenschap
en Technologie als bij de Energieraad.

Lees meer

Commissie Corbey publiceert visie duurzame bio-economie

21 oktober 2015 - De ontwikkeling van een hoogwaardige biobased economy is kansrijk voor Nederland. Ambitieus beleid en een overheid die haar rol pakt zijn daarbij onmisbaar. Hiervoor geeft de Commissie Corbey in haar visie vijf richtingaanwijzers én concrete aanbevelingen.

Lees meer

Duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen

29 januari 2016 - De huidige afvalwetgeving belemmert de totstandkoming van de biobased economy. Daarom pleit de commissie in het nieuwe Advies Afval voor het stimuleren van duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen in Nederland.

Lees meer

De leden